Bokranking

Efter att ha läst en antal listor m.m. med tips på olika programmeringsböcker gjorde jag en sammanställning över mest nämnda. Mest för att ha en lista att utgåt ifrån när jag ska köpa något nytt tekniskt att plöja.

Listan kommer. Presenterar källorna nedan.

20171020 – listan måste upp i helgen! Se nedan. Böcker som nämns flera gånger. Återkommer till listan på rekommendationer och det som folk inte läser. 🙂

 • Code complete – Steve McConnell
 • Clean code – Robert C martin
 • The Pragmatic Programmer From Journeyman to Master – Andrew Hunt and Andrew Hunt and David Thomas
 • Refactoring to patterns – Joshua Kerievsky
 • AntiPatterns: Refactoring Software, Architectures, and Projects in Crisis – William J Brown
 • Head first design patterns – Eric Freeman, Elisabeth Freeman,Kathy Sierra, Bert Bates
 • Design Patterns Book – Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson och John Vlissides
 • Refactoring: Improving the Design of Existing Code – Martin Fowler, Kent Beck
 • Test-driven development – Kent Beck
 • Cracking the Coding Interview

* Javascript: The Good Parts
* The Art of Unit Testing – Roy Osherove
* Mastering Regular Expressions – Jeffrey Fried
* Dependency Injection in .NET by Mark Seemann
* How To Write Unmaintainable Code by Roedy Green.
* Working Effectively with Legacy Code – Michael C. Feathers
* CODE – The Hidden Language of Computer Hardware and Software

Böcker som nämns som klassiker, men få läser. 😉

 • Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid – Douglas Hofstadter
 • Design Of Design – Fred Brooks
 • The Mythical Man month – Fred Brooks
 • Domain Driven Design – Eric J. Evans
 • Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software
 • Extreme Programming Explained – Kent Beck
 • Planning Extreme Programming – Kent Beck
 • Working Effectively with Legacy Code -Michael C. Feathers
 • Thinking, Fast and Slow – Daniel Kahneman
 • Structure and Interpretation of Computer Programs (SICP) – Harold Abelson, Gerald Jay Sussman
 • Introduction to Algorithms, 3rd Edition – Thomas H. Cormen
 • Practice of programming – Kernighan
 • The Art of Computer Programming – Knuth

Bonuslista
Thinking Forth; Software Tools
Abstraction and Specification in Program Development
Essentials of Programming Languages
Paradigms of AI Programming

Kort uppdatering.

Tanken är att lista ett fåtal, under tio stycken som nämnts flertalet gånger. Samt även försöka göra en längre lista. 🙂

Källor:
Ask HN: What books had the greatest effect on how you structure your code?
Programming books you might want to consider readingHN-diskussion
Books Programmers Don’t Really ReadHN-diskussion
Top 10 Programming Books Every .NET Developer Should Own

Show HN: Top books mentioned in comments on Hacker News (hackernewsbooks.com)
Hacker News Books – Top books mentioned in comments on Hacker News last week delivered to you in a weekly newsletter.

Ytterligare en källa att gräva ifrån.
What are reddit’s favorite books to learn about programming?https://news.ycombinator.com/item?id=15828935

Lämna ett svar